[maaya] 幸せについて私が知っている5つの方法/色彩 Shiawase ni tsuite Watashi ga Shitteiru 5(itsutsu)tsu no Houhou/Shikisai

幸せについて私が知っている5つの方法/色彩 Shiawase ni tsuite Watashi ga Shitteiru 5(itsutsu)tsu no Houhou/Shikisai / Five Ways I Know to Be Happy/Color

2015.01.28

  1. 幸せについて私が知っている5つの方法/色彩 Shiawase ni tsuite Watashi ga Shitteiru 5(itsutsu)tsu no Houhou / Five Ways I Know to Be Happy
  2. 色彩 Shikisai / Color
  3. 君の好きな人 Kimi no Suki na Hito / The One You Love
  4. 幸せについて私が知っている5つの方法(Instrumental) Shiawase ni tsuite Watashi ga Shitteiru 5(itsutsu)tsu no Houhou (Instrumental) / Five Ways I Know to Be Happy
  5. 色彩(Instrumental) Shikisai (Instrumental) / Color